דגם ארמון טופקאפי

דגם ארמון טופקאפי


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


אפשרויות עמוד

האימפריה העות'מאנית

המסגד הגדול בדמשק, סוריה ©

האימפריה העות'מאנית הייתה אחת האימפריות הגדולות והארוכות ביותר בהיסטוריה.

זו הייתה אימפריה בהשראת האיסלאם והמוסדות האסלאמיים.

היא החליפה את האימפריה הביזנטית כמעצמה העיקרית במזרח הים התיכון.

האימפריה העות'מאנית הגיעה לשיאה תחת סולימאן המפואר (שלט בשנים 1520-66), כשהתרחבה לכסות את הבלקן והונגריה, והגיעה לשערי וינה.

האימפריה החלה להידרדר לאחר שהובסה בקרב על לפנטו (1571) ואיבדה כמעט את כל הצי שלה. היא ירדה עוד יותר במהלך המאות הבאות, ולמעשה סיימה אותה מלחמת העולם הראשונה ומלחמות הבלקן.

מורשת אחת של האימפריה העות'מאנית האסלאמית היא החילוניות החזקה של טורקיה המודרנית.

 • טורקיה
 • מִצְרַיִם
 • יָוָן
 • בולגריה
 • רומניה
 • מוּקדוֹן
 • הונגריה
 • פלשתינה
 • יַרדֵן
 • לבנון
 • סוּריָה
 • חלקים של ערב
 • חלק גדול מרצועת החוף של צפון אפריקה

דגם ארמון טופקאפי - היסטוריה

תצוגה של מה שנחשב בדרך כלל לכתב היד האוטמני של הקוראן במוזיאון טופקאפי, איסטנבול, טורקיה. (א) מבט רחוק המציג את folio 4b ו- 5a, (b) מבט מקרוב על פוליו השמאלי (כלומר, folio 5a), (c) folio 42b המציג תנועה באמצעות נקודות אדומות, (d) folio 333a ללא תעלות ו (e ) folio 253b מראה סוף סורה אל-קאס ̣as ̣ ותחילת סורה אל-ʿ אנקאב ūt.

סוף המאה הראשונה / תחילת המאה השנייה של חיג'רה.

ח.ש. 194. מאוחר יותר שונה המספר כ- H.S. 22 ומאוחר יותר מוצג בשם H.S. 44/32.

גודל: 41 ס"מ על 46 ס"מ. הטקסט הוא 32 ס"מ על 40 ס"מ, כתוב על קלף. עובי הקודקס הוא 11 ס"מ.

המספר הכולל של פוליוסים: 408. חסרים רק שני גליונות. העלים הקיימים מכילים יותר מ -99% מהטקסט של הקוראן.

היסטוריה של כתב היד

מחמד עלי פאשה, מושל מצרים, שלח את זה mus ̣h ̣af לסולטן העות'מאני מחמוד השני במתנה בשנת 1226 AH / 1811 לספירה. הערה בתחילת ה mus ̣h ̣af מספר כי הוא הובא לארמון טופקאפי ונשמר במחלקת השרידים הקדושה, שנבנתה בתקופת שלטונו של הסולטאן סלים הראשון. מהדורה פקסימילית של כתב יד זה הופיעה בשנת 2007. [1]

האם הקוראן הזה היה שייך לח'ליף השלישי ʿUthm ān? התשובה היא לא. ישנם מספר רב של קוראנים אחרים [כמו אלה בסנט פטרסבורג, סמרקנד, איסטנבול ושניים בקהיר, דְהַינוּ., במסגד אל-חוסיין ובדאר אל-קוטוב אל-מסריה] שהופיעו לפעמים באזורים שונים בעולם האסלאמי, כמעט כולם מתיימרים להראות את עקבות הדם של הח'ליף השלישי ʿUthm ān בוודאות עמודים, ובכך הקוראן האמיתי של#703Uthm ā, הקוראן אני ām, שהוא קרא בזמן מותו. יתר על כן, כתב היד מציג בבירור את התסריט, הארה וסימון של תנועים שהם מתקופת אומיה (כלומר, סוף המאה הראשונה / תחילת המאה השנייה של חיג'רה). [2] יתר על כן, כתב יד זה נדון גם בקצרה על ידי S ̣al āh ̣ al-D īn al-Munajjid שלא חשבו שזהו מימי הח'ליף ʿUthm ān. [3]

קופיק.

הוא מנוקד בהרחבה אולי ביד מאוחרת יותר. בחינה כללית של הקודקס מצביעה על כך שהתסריט שלו משתנה בעובי ובגודל. לדוגמה, חלקים בין הפוליוסים 1b-6b ו- 11a-11b מציגים יד אחרת בהשוואה לתסריט בשאר הקודקס. את זה צריך לחקור עוד. יכול להיות שחלק מהעלים אבדו וניזוקו משום מה ונכתבו מחדש והוספו לקודקס מאוחר יותר. אם כן, תוספות אלה בוודאי בוצעו תוך פרקי זמן קצרים.

האותיות מכילות סימני תנועה בצורת נקודות אדומות לפי שיטת Ab ū al-Aswad al-Du ʾalī (ד. 69 AH / 688 CE). נקודות בודדות הונחו מעל, ליד או מתחת לאותיות. הונחו שתי נקודות לציון הנזירה המכונה tanwīn. סימנים דיאקריטיים מיוצגים על ידי מקפים.

ה סורים מופרדים על ידי רצועות אופקיות רחבות בצורה של מלבנים. לפעמים פינות המלבנים הללו מעוטרות. הרצף של ה סורים הוא בדיוק כפי שנראה בעותקים של הקוראן בימינו.

הקודקס מכיל שושנות בצורת עיגולים גדולים לאחר כל 5 ו -10 פסוקים, שלטים בצורת מלבני לאחר כל 100 פסוקים וסימנים בעלי צורה דומה לאחר כל 200 פסוקים ב סורים כמו אל-בקארה, אל-ʿ אימראן ו אל-שו ʿarā. רוזטות אלה מוארות בצבע שונה משאר הסימנים.

תוכן כתב היד, כפי שמוצג להלן, נאסף ממהדורת הפקסימיליה.

Folios קוראן S ūrah פרסום תדמית הערות
1 ב אל-פטיח ̣ah Altikula & ccedil, 2007 מקוטע
1b - 30b אל-בקארה Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 84 - 102, 108 - 109, 113 - 114, 282, 284 - 286
30b - 47a אל-ʿ אימראן Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 3 - 7
47b - 66a אל-ניסה Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 25 - 27, 31 - 37
66a - 78b אל-מעדה Altikula & ccedil, 2007 חסר פוליו המכיל חלק מפסוקים 3 - 8
78b - 93a אל-אן ʿām Altikula & ccedil, 2007 -
93a - 109a al-A ʿrāf Altikula & ccedil, 2007 -
109a - 115b אל-אנפאל Altikula & ccedil, 2007 -
115b - 128a טאווה Altikula & ccedil, 2007 -
128a - 137a Y ūnus Altikula & ccedil, 2007 -
137a - 146b H ūd Altikula & ccedil, 2007 -
146b - 155b Y ūsuf Altikula & ccedil, 2007 -
155b - 159b al-R ʿad Altikula & ccedil, 2007 -
159b - 163b איברהים Altikula & ccedil, 2007 -
163b - 167a al-H ̣ijr Altikula & ccedil, 2007 -
167a - 176b אל-נהל Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 33 - 35, 39 - 40
176b - 183b אל-איזרא ʾ Altikula & ccedil, 2007 חסר פוליו המכיל חלק מפסוקים 17 - 33
183 ב - 191 ב אל-כחף Altikula & ccedil, 2007 -
191b - 196a מרים Altikula & ccedil, 2007 -
196a - 203a T ̣āhā Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 53 - 54, 63
203a - 209b אל-ענביה Altikula & ccedil, 2007 -
209b - 216a al-H ̣ajj Altikula & ccedil, 2007 -
216a - 221b al-Mu ʾmin ūn Altikula & ccedil, 2007 -
221b - 228b al-N ūr Altikula & ccedil, 2007 -
228 ב - 233 ב אל-פורקן Altikula & ccedil, 2007 -
233b - 240a אל-שו ʿarā Altikula & ccedil, 2007 -
240a - 246a אל-נאמל Altikula & ccedil, 2007 -
246a - 253b אל-קאס ̣as ̣ Altikula & ccedil, 2007 -
253b - 259a אל-ʿ אנקאב ūt Altikula & ccedil, 2007 -
259a - 263a al-R ūm Altikula & ccedil, 2007 -
263a - 266a לוקמן Altikula & ccedil, 2007 -
266a - 268a א-סג'דה Altikula & ccedil, 2007 -
268a - 275a אל-אה ̣zāb Altikula & ccedil, 2007 -
275a - 279b סאב ʾ Altikula & ccedil, 2007 -
279b - 283b פאט ̣ir Altikula & ccedil, 2007 פיצול קל של פסוקים 40 - 42
283b - 287b יאסין Altikula & ccedil, 2007 -
287 ב - 292 ב al-S ̣āffāt Altikula & ccedil, 2007 -
292b - 296b S ̣ād Altikula & ccedil, 2007 -
296b - 302b אל-זומר Altikula & ccedil, 2007 -
302b - 310a Ghāfir Altikula & ccedil, 2007 -
310a - 314b פוסילת Altikula & ccedil, 2007 -
314b - 319b al-Sh ūra Altikula & ccedil, 2007 -
319b - 324b אל-צוחרוף Altikula & ccedil, 2007 -
324b - 326b אל-דוחאן Altikula & ccedil, 2007 -
326b - 329a אל-ג'תייה Altikula & ccedil, 2007 -
329a - 332b אל-אה ̣qāf Altikula & ccedil, 2007 -
332b - 336a מוחמ#803 Altikula & ccedil, 2007 -
336a - 339a אל-פתח ̣ Altikula & ccedil, 2007 -
339a - 341b אל-ה ̣ujurāt Altikula & ccedil, 2007 -
341 ב - 343 ב קף Altikula & ccedil, 2007 -
343b - 345b אל-דאריאת Altikula & ccedil, 2007 -
345 ב - 347 ב al-T ̣ ūr Altikula & ccedil, 2007 -
347 ב - 349 ב אל-נג'ם Altikula & ccedil, 2007 -
349b - 351b אל-קמר Altikula & ccedil, 2007 -
351b - 354a אל-רה ̣mān Altikula & ccedil, 2007 -
354a - 356a אל-וואקי ʿah Altikula & ccedil, 2007 -
356b - 359b al-H ̣adid Altikula & ccedil, 2007 -
359b - 362b אל-מוג'דילה Altikula & ccedil, 2007 -
362b - 365a al-H ̣ashr Altikula & ccedil, 2007 -
365a - 367a אל-מומטה ̣inah Altikula & ccedil, 2007 -
367a - 368b al-S ̣aff Altikula & ccedil, 2007 -
368 ב - 369 ב אל-ג'ומו ʿah Altikula & ccedil, 2007 -
369b - 370b אל-מונאפיק ūn Altikula & ccedil, 2007 -
370b - 372a אל-טאגאב ūn Altikula & ccedil, 2007 -
372a - 373b אל-טאלאק Altikula & ccedil, 2007 -
373b - 375a אל-תחרים Altikula & ccedil, 2007 -
375a - 377a אל-מולק Altikula & ccedil, 2007 -
377a - 379a אל-כלאם Altikula & ccedil, 2007 -
379a - 380b al-H ̣aqqah Altikula & ccedil, 2007 -
380b - 382a אל-מא ʿārij Altikula & ccedil, 2007 -
382a - 383b N ūh ̣ Altikula & ccedil, 2007 -
384a - 385a אל ג'ין Altikula & ccedil, 2007 -
385b - 386b אל-מוזמיל Altikula & ccedil, 2007 -
386b - 388a אל-מדת'יר Altikula & ccedil, 2007 -
388a - 389a אל-קיאמה Altikula & ccedil, 2007 -
389a - 390b אל-אינסאן Altikula & ccedil, 2007 -
390b - 391b אל מורסלת Altikula & ccedil, 2007 -
391b - 393a אל-נבא ʾ Altikula & ccedil, 2007 -
393a - 394a אל-נאזי ʿāt Altikula & ccedil, 2007 -
394a - 395a אל-ʿ אבאסה Altikula & ccedil, 2007 -
395a - 395b אל-טאקוויר Altikula & ccedil, 2007 -
395b - 396a אל אינתיפאר Altikula & ccedil, 2007 -
396a - 397a אל-מוטאפיפן Altikula & ccedil, 2007 -
397b - 398a אל אינשק'אק Altikula & ccedil, 2007 -
398a - 398b אל-בור ūj Altikula & ccedil, 2007 -
399 א אל טארק Altikula & ccedil, 2007 -
399a - 399b אל-ʿ עלא Altikula & ccedil, 2007 -
399b - 400a אל-גשאשיה Altikula & ccedil, 2007 -
400b - 401a אל-פאג'ר Altikula & ccedil, 2007 -
401a - 401b אל-בלד Altikula & ccedil, 2007 -
401b - 402a א-שאמס Altikula & ccedil, 2007 -
402a - 402b אל-לייל Altikula & ccedil, 2007 -
402b - 403a al-D ̣uh ̣a Altikula & ccedil, 2007 -
403 א אל-שארח ̣ Altikula & ccedil, 2007 -
403a - 403b אל-ט ̣īn Altikula & ccedil, 2007 -
403b - 404a al-ʿAlq Altikula & ccedil, 2007 -
404a אל-קאדר Altikula & ccedil, 2007 -
404a - 404b אל-ביינה Altikula & ccedil, 2007 -
404b - 405a אל-צלזל Altikula & ccedil, 2007 -
405 א al-ʿAdiyāt Altikula & ccedil, 2007 -
405 ב אל-קארי ʿah Altikula & ccedil, 2007 -
405 ב אל-טאקטור Altikula & ccedil, 2007 -
406 א al-ʿAsr Altikula & ccedil, 2007 -
406 א אל-חומזה Altikula & ccedil, 2007 -
406a - 406b אל-פיל Altikula & ccedil, 2007 -
406 ב אל-קוראש Altikula & ccedil, 2007 -
406 ב אל-מא ʿun Altikula & ccedil, 2007 -
407 א אל-קאווטאר Altikula & ccedil, 2007 -
407 א אל-כפיר ūn Altikula & ccedil, 2007 -
407 א אל-נאס ̣r Altikula & ccedil, 2007 -
407 ב אל-מסד Altikula & ccedil, 2007 -
407 ב אל-איחלאס Altikula & ccedil, 2007 -
408 א אל-פלאק Altikula & ccedil, 2007 -
408 א אל-נאס Altikula & ccedil, 2007 -

מוזיאון ארמון טופקאפי, איסטנבול, טורקיה.

[1] T. Altikula & ccedil, Al-Mus ̣h ̣af Al-Sharif: המיוחס לאוטמאן בין ʿ אפאן (ההעתק במוזיאון ארמון טופקאפי), 2007, ארגון מרכז המחקר לוועידות האסלאם להיסטוריה אסלאמית, אמנות ותרבות: איסטנבול (טורקיה).

[3] ס 'אל-מונאג'ג'יד, דיר ās āt fī T ārīkh al-Khatt al-ʿArabī Mundhu Bidayatihi il ā Nihayat al-ʿAsr al-Umawi (שם צרפתי: Etudes De Paleographie Arabe), 1972, דאר אל-קיטאב אל-ג'דיד: ביירות (לבנון), עמ '. 55.

התמונות לעיל משוכפלות מהמקורות המוצהרים על פי הוראות חוק זכויות היוצרים. זה מאפשר לשכפל חלקים מחומרים המוגנים בזכויות יוצרים למטרות חינוכיות לא מסחריות.

למעט התמונות שעברו לרשות הציבור, השימוש בתמונות אלה לצרכים מסחריים אסור במפורש ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים.


עשר עובדות מגניבות: ארמון טופקאפי

המוזיאון פתוח בין השעות 0900-1700 כל יום למעט יום שלישי. הוא סגור גם בכמה פסטיבלים דתיים.

כריכה רכה של פאשה מתפרסמת ב -7 במאי בהוצאת Hodder & amp Stoughton. ISBN: 978-1444785418.

להזדמנות לזכות באחד מחמישה כריכה רכה של פאשה, שלח בדוא"ל [email protected] עם "כריכה רכה של פאשה" בשורת הנושא. אנא צרף את כתובת הדואר המלאה שלך. מועד אחרון: 30 באפריל.

הודעות זכויות יוצרים
ארמון טופקאפי: © חוסה לואיס ברנרדס ריביירו /, דרך ויקימדיה
קהל עם Selim III: מאת Konstantin_Kapidagli_001.jpg: יצירה נגזרת של קונסטנטין Kapıdağlı: [email protected] (Konstantin_Kapidagli_001.jpg) [נחלת הכלל או נחלת הכלל], באמצעות ויקימדיה
נעשה כל מאמץ לכבד את זכויות היוצרים אך אם פרסמנו בשוגג תמונה עם ייחוס חסר או שגוי, לאחר שנודע לנו על כך, אנו מתחייבים למחוק את התמונה או להוסיף הודעת אשראי נכונה.


מרוץ החיים או המוות של האימפריה העות'מאנית

תלייני האימפריה העות'מאנית מעולם לא נודעו על רחמיהם, שאלו רק את הסולטאן העוסמאן השני, שבמאי 1622 סבל ממוות אכזרי על ידי דחיסת האשכים כפי שדברי הימים העכשוויים הניחו זאת בידיו של מתנקש. המכונה פליבאן, מתאבק השמנים. הייתה סיבה לאכזריות הזו, אולם במשך חלק ניכר מההיסטוריה שלה (הקטע המוצלח ביותר, למעשה), שושלת העות'מאנים פרחה על טורקיה המודרנית, הבלקן ורוב צפון אפריקה והמזרח התיכון ותודה בחלקו האלימות המדהימה היא פנתה לחברים הגבוהים והחזקים ביותר בחברה.

מנקודת מבט זו ניתן לטעון כי הירידה העות'מאנית התחילה בתחילת המאה ה -17, בדיוק בנקודה שבה נטשו את המדיניות של רצח טקסי של חלק ניכר ממשפחת המלוכה בכל פעם שמת סולטן, והחליפו את תפיסה מערבית של פשוט לתת את התפקיד לבן הבכור במקום זאת. לפני כן, ההורשה העות'מאנית נשלטה על ידי חוק חוק האחים ” שצייר מחמד השני באמצע המאה ה -15. על פי תנאי החקיקה המדהימים הזו, כל אחד מבני השושלת השלטונית הצליח לתפוס את כס המלוכה במותו של הסולטן הזקן לא היה מותר, אלא הורשה, לרצוח את כל אחיו (יחד עם דודים ובני דודים לא נוחים) על מנת להפחית את הסיכון למרד ולמלחמת אזרחים שלאחר מכן. למרות שזה לא יושם תמיד, חוק מחמד גרם למותם של לפחות 80 חברי בית עוסמאן במשך 150 שנה. קורבנות אלה כללו את כל 19 אחיו של הסולטאן מהמד השלישי, וכמה מהם היו עדיין תינוקות בשד, אך כולם נחנקו במטפחות משי מיד לאחר הצטרפות אחיהם בשנת 1595.

אוסמן השני: מוות על ידי אשכים כתושים. תמונה: Wikicommons.

על כל ליקוייו, חוק אחוות האחים הבטיח כי הנסיכים האכזריים ביותר מבין הנסיכים הזמינים עלו בדרך כלל לכס המלוכה. זה היה יותר ממה שניתן לומר על החלפתו, מדיניות נעילת אחים לא רצויים kafes (“cage ”), סוויטת חדרים עמוק בתוך ארמון טופקאפי באיסטנבול. משנת 1600 בערך, דורות של בני מלוכה עות'מאנים הוחזקו כלואים שם עד שהיו נחוצים, לעיתים כעבור מספר עשורים, ניחמו בינתיים על פילגשים עקרים ואיפשרו רק מגוון מצומצם של בילויים, שהראשון בהם היה macram é. זו, שהיסטוריה המאוחרת יותר של האימפריה הפגינה היטב, לא הייתה הכנה אידיאלית ללחצי השליטה באחת המדינות הגדולות ביותר שידע העולם.

במשך שנים רבות, הטופקאפי עצמו נתן עדות אילמת במידה האכזרית של העות'מאנית. על מנת להיכנס לארמון, על המבקרים לעבור תחילה דרך השער הקיסרי, משני צדיו היו שתי נישות שבהן תמיד הוצגו ראשיהם של פושעים שהוצאו להורג לאחרונה. בתוך השער ניצב בית המשפט הראשון, שדרכו היו צריכים לעבור כל המבקרים בחלקים הפנימיים של הארמון. בית משפט זה היה פתוח לכל נתיני הסולטן, והוא רתוף במוני אנושיות שאי אפשר לתאר. לכל טורק הייתה הזכות לעתור לתיקון טענותיו, וכמה מאות אזרחים נסערים הקיפו בדרך כלל את הקיוסקים שבהם הסופרים שהוטרדו הורידו את תלונותיהם. במקומות אחרים בתוך אותו חצר עמדו כלי נשק ומגזינים רבים, בנייני המנטה הקיסרית ואורוות ל -3,000 סוסים. עם זאת, נקודת המוקד הייתה זוג אבנים לדוגמה#8221 הממוקמות ישירות מחוץ לשער המרכזי, מה שהוביל לבית המשפט השני. אבני “ אלה היו למעשה עמודי שיש שעליהם הונחו ראשיהם הכרותים של נכבדים שפגעו איכשהו בסולטאן, ממולאים בכותנה אם היו פעם וייזרים או בקש אם היו גברים פחותים. תזכורות להוצאות המוניות ספורדיות שהורה הסולטאן נערמו מדי פעם בשער המרכזי כאזהרות נוספות: אף, אוזניים ולשונות כרותות.

סלים האפרורי. תמונה: Wikicommons.

עונש מוות היה כל כך נפוץ באימפריה העות'מאנית עד שהייתה מזרקת הוצאה לפועל בבית המשפט הראשון, שם הלכו התליין הראשי ועוזרו לשטוף את ידיהם לאחר שערפו את ראשיהם את קורבנותיהם וחניקה חמורה שמורה לבני משפחת המלוכה ולבני משפחתם. הפקידים הבכירים ביותר. מזרקה זו הייתה הסמל החשש ביותר לכוחם השרירותי של חיים ומוות של הסולטנים על נתיניהם, ושנוא וחשש בהתאם, ” כתב ההיסטוריון ברנט מילר. הוא שימש בתדירות מיוחדת בתקופת שלטונו של הסולטאן סלים I —Selim the Grim (1512-20) — מי, בתקופת שלטון של שמונה שנים קצרות, עבר שבעה וייזרים גדולים (התואר העות'מאני לשר ראשי) והורה 30 אלף הוצאות להורג. כה מסוכנת הייתה עמדת הוויזרי באותם ימים אפלים שאמרו כי בעלי המשרד לא עוזבים את בתיהם בבוקר מבלי להכניס את צוואותיהם לגלימותיהם במשך מאות שנים לאחר מכן, מציין מילר, אחת הקללות הנפוצות ביותר שנאמרו ב האימפריה העות'מאנית לא הייתה ודאית יותר לסולטן סלים!

בהתחשב בדרישות ההסלמה של עבודת התליין, נראה מדהים כי הטורקים לא העסיקו ראש ראשים מומחה כדי להתמודד עם סבב ההפרשות האינסופי, אך הם לא עשו זאת. תפקיד התליין הוחזק במקום על ידי הסולטן bostanc ı bashaאו הגנן הראשי וחיל הגננים העות'מאני בהיותו מעין שומר ראש בן 5,000 איש, שמלבד טיפוח גינות גן העדן של הסולטן, הוכפל כפקחי מכס ושוטרים. הגננים המלכותיים הם שתפרו נשים נידונות לשקים משוקללים והפילו אותן לתוך הבוספורוס. מספרים כי סולטן אחר, אברהים המטורף (1640-48), הוציא את כל 280 הנשים בהרמון שלו להורג כך פשוט כך יכול להיות שהוא נהנה לבחור את יורשיהם ואת הדריכה של קבוצה מתקרבת bostanc ısכשהם לובשים את המדים המסורתיים של כובעי הגולגולת האדומה, מכנסי המוסלין וחולצות הנמוכות כדי לחשוף חזה וזרועות שרירים, והכריזו על מוות על ידי חנק או עריפת ראש לאלפים רבים של נתינים עות'מאניים לאורך השנים.

בוסטאנק ı, או חבר בחיל העות'מאני של גננים-תליינים. האמן, אירופאי שעבד מחשבונות מטיילים, הראה לו לא נכון כשהוא חובש פז ולא כובע הגולגולת המסורתי.

כאשר פקידים בכירים מאוד נידונו למוות, הם יטופלו על ידי bostanc ı basha באופן אישי, אך — לפחות לקראת סיום חוק הסולטאנים ’ והוצאה להורג לא הייתה תוצאה בלתי נמנעת של גזר דין מוות. במקום זאת, האדם הנידון וה bostanc ı basha לקח חלק בוודאי אחד המנהגים המוזרים ביותר שהיו להיסטוריה: מירוץ שנערך בין הגנן הראשי לקורבן הצפוי שלו, ותוצאתו הייתה, פשוטו כמשמעו, עניין של חיים או מוות עבור הווזיר הגדול או הראשי הרועד הסריס נדרש לקחת על עצמו את זה.

לא נודע כיצד נולד מנהג זה. אולם מסוף המאה השמונה עשרה החלו לצוץ מהסרגל גליונות מוזרים, ואלה נראים עקביים למדי בפרטיהם. גזרי מוות שנגזרו בין כתלי הטופקאפי ניתנו בדרך כלל לגנן הראשי בשער המרכזי וגודפרי גודווין מתאר את החלק הבא של הטקס כך:

זה היה ה bostanciba şi ‘s החובה לזמן כל בולט. … כאשר הגיע הווזיר או פוגע מצער אחר, הוא ידע היטב מדוע זומן אותו, אך הוא נאלץ לנשוך את שפתיו באדיבות האירוח לפני שבסופו של דבר קיבל כוס שרבט. אם זה היה לבן, הוא נאנח בהקלה, אבל אם זה היה אדום הוא היה בייאוש, כי אדום היה צבע המוות.

לרוב bostanc ıs ’ קורבנות, גזר הדין בוצע מיד לאחר הגשת השרבט הקטלני על ידי קבוצה של חמישה צעירים שרירים ג'ניצ'רים, חברי חיל הרגלים המובחר של הסולטאן. אולם, לוויזייר גדול, עדיין היה סיכוי: ברגע שיגזר גזר דין המוות, יורשה האדם הנידון לרוץ מהר ככל שיכל 300 מטרים או יותר מהארמון, דרך הגנים, ו עד לשער שוק הדגים בצד הדרומי של מתחם הארמון, המשקיף על הבוספורוס, שהיה מקום ההוצאה להורג. (במפה למטה, אותה ניתן לצפות ברזולוציה גבוהה יותר על ידי לחיצה כפולה עליה, השער המרכזי הוא מספר 109 ושער שוק הדגים מספר 115.)

תוכנית של מתחם ארמון טופקאפי העצום באיסטנבול, ממילר מעבר לנמל הנשגב. לחץ לצפייה ברזולוציה גבוהה יותר.

אם הווזיר המודח הגיע לשער שוק הדגים לפני הגנן הראשי, גזר דינו הושתק לגירוש בלבד. אבל אם האדם הנידון מצא את bostanci basha כשהמתין לו ליד השער, הוא הוצא להורג בסיכום וגופו הושלך לים.

רישומים עות'מאניים מראים כי המנהג המוזר של הגזע הקטלני נמשך בשנים הראשונות של המאה התשע עשרה. האיש האחרון שהציל את צווארו על ידי זכייה בספרינט חיים או מוות היה הגרנד ויזר האק ı סאליח פאשה, בנובמבר 1822. האק ı — שקודמו נמשך רק תשעה ימים בתפקיד לפני הוצאתו להורג שלו. שרד רק את גזר דין המוות שלו, אך זכה להערכה כה רחבה על זכייתו במרוץ, עד שהתמנה לתפקיד המושל הכללי של מחוז דמשק.

אולם לאחר מכן, המנהג הלך והתפוגג, יחד עם האימפריה עצמה. העות'מאנים בקושי הבינו את המאה ה -19, וכאשר המדינה הטורקית קמה לתחייה, בשנות העשרים של המאה ה -20 תחת כיפת אטאט, היא עשתה זאת על ידי הפניית עורף כמעט לכל מה שהאימפריה הישנה עמדה עליו.

אנתוני אלדרסון. מבנה השושלת העות'מאנית. אוקספורד: הוצאת קלרנדון, 1956 ג'וזף, פרייהר פון האמר-פורגסטאל. Des Osmanischen Reichs: Staatsverfassung und Staatsverwaltung. וינה, 2 כרכים: Zwenter Theil, 1815 I. Gerhoni et al, תולדות המזרח התיכון המודרני: כיוונים חדשים. בולדר: Lynne Rienner Publishers, 2002 ג'פרי גודווין. ארמון טופקאפי: מדריך מאויר לחייו ואישיותו. לונדון: סאקי ספרים, 1999 אלברט לייבר. ממשלת האימפריה העות'מאנית בתקופת סולימאן המפואר. קיימברידג ': הוצאת אוניברסיטת הרווארד, ברנט מילר, 1913. מעבר לפורט הנשגב: הסרגל הגדול של סטמבול. ניו הייבן: הוצאת אוניברסיטת ייל, 1928 Ignatius Mouradgea D ’Ohsson. Tableau G én éral de l ’ הקיסר העות'מאני. פריז, 3 כרכים, 1787-1820 באקי טסקאן. האימפריה העות'מאנית השנייה: שינוי פוליטי וחברתי בעולם המודרני הקדום. ניו יורק: הוצאת אוניברסיטת קיימברידג ', 2010.


נשפך הפולים: ההיסטוריה האיסלאמית של הקפה

לפני שהיו סטארבקס וחנויות הקפה המוזרות שהתחפשו לפינות עבודה נעימות עבור רבים מאיתנו, הייתה תנופת הקפה של אמצע המאה ה -17 באנגליה. במהלך 1600s, השיחה הכללית על קפה הנהנה למעמדה כאחרת האיסלאמית. אותלו, המור השייקספירי, הפך לנבל והושווה לקפה בבלדה האנגלית משנת 1672, "A Broadside against Coffee: or The Marriage of the Turk". קפה תויג גם כ"דיילי מהומטאן "ו"הורד טורקי" [Gitanjali Shahani, 2020]. 37 בתי קפה בלונדון לבדם אימצו את השם "ראשו של טורק" [בריאן קוואן, 2005]. ככל ששתיית הקפה גדלה בפופולריות, כך גם גדלו תיאורי שירותי הקפה המאוישים במורדים וטורקים טורבניים-תופעה המתועדת באמנות האירופית של התקופה.

האיור מתאר שני צרכנים אנגלים וטורקי עם טורבן כשהם אוחזים בכוס קפה ומעשנים טבק, עוד ייבוא ​​אקזוטי. ניתן לראות אותו משקיף אל המור השחור המגיש קפה. צד רחב נגד קפה. לונדון, 1672. פולגר J147.

בעוד שתקיפות גזעניות על קפה אינן נמשכות עוד, העבר האיסלאמי של המשקה החום הכהה הזה סומן לחלוטין. זה היה מחיקה כל כך ללא רבב, שכבר במאה ה -19 זוהתה שתיית קפה בהודו עם נושאים קולוניאליים בריטים שהתיישבו או אימצו את הנוהג כסימן למודרניות מערבית.

מבחינה היסטורית, קפה כמשקה חם הוצג לעולם על ידי הקדושים הסופיים בתימן של המאה ה -15. הם שתו qahwa, המונח הערבי לקפה, להישאר ער במהלך מדיטציה וקריאה של לילה zikr טקסים (ראלף האטוקס, 1985). קדושים וסוחרים סופיים הפיצו את הנוהג של שתיית קפה למגוון הגיאוגרפי-אך מקושר אינטלקטואלית ולשונית-של האימפריות העות'מאניות הטורקיות האסלאמיות, הצאפניות האיראניות ודרום אסיה שהיו שלטו מהמאות ה -16 עד ה -18.

רשת סחר הקפה של המאה ה -15 התבססה באזור הים האדום כאשר מוקד הוא נמל מוקה התימני. מוקה קיבל את אספקתו מהגבהים האתיופים בצפון מזרח אפריקה, בית הגידול הטבעי של מה שמכונה כיום ערביקה קפה. עד המאה ה -17 חדרו פלוגת הודו המזרחית האנגלית וחברת הודו המזרחית ההולנדית למסחר זה, שפעל עד כה על ידי הסוחרים הערבים, הקיירים והטורקים. תהליך ניתוק שורשי הקפה האיסלאמיים יצא לדרך. עד המאה ה -18 הצליחו האנגלים, ההולנדים והצרפתים להעביר ולהשתיל זרעי קפה למושבותיהם באינדונזיה, דרום הודו, סרי לנקה והקריביים. כתוצאה מכך השתלטו פולי הקפה ג'אווה, מלבר, ציילון וג'מייקה על השוק העולמי. בעוד שקפה זה, בדומה למוקה הקפה, שואב את שמם מנמלי המוצא המסחריים שלהם, הקשר שלהם עם אדונים אירופיים לא היה מוטל בספק.

שנים לפני שהאנגלים קלטו את ניחוח המסחר התימני, סר אנטוני שרלי, שערך טיול לא רשמי בשטחים הצבאיים והעות'מאניים, הפך לאחד האנגלים הראשונים שנתקלו בקפה. בחשבון שלו משנת 1599 צוין כי הטורקים בחאלב העות'מאנית נוהגים לשתות "מַשׁקֶה חָרִיף, שאותו הם קוראים קפה [אנגליזציה של קוואהה], שעשוי זרעים בדומה לזרעי חרדל, אשר ישפרו את המוח כמו שיטת מתגלין שלנו”. שבע עשרה שנים מאוחר יותר, בשנת 1616, הפגין הכומר האנגלי אדוארד טרי, שכתב על זמנו בדרום אסיה המוגולית, סקרנות דומה לגבי ואי הכרות עם קפה. הוא הקליט:

"רבים מהאנשים שם (בהודו) ... משתמשים בליקר ... הם קוראים לקפה שנעשה על ידי זרע שחור, בוייל במים, מה שהופך אותו כמעט לאותו צבע, אך מעט מאוד משנה את טעם המים: למרות שזה טוב מאוד לעזור לעיכול, להאיץ את הרוחות ולנקות את הדם ".

אולם חשבונות אלה כמעט ולא הצליחו לגרד את פני השטח של תרבות הקפה העות'מאנית, הצפבית והמוגולית על כל מורכבותה.

כחלק מהטקס החוזר, הוצע קפה לפקידי המדינה ממש לפני שנשלחו למשימות צבאיות - מסמל את הערנות הנדרשת לשירות הקיסרי. בית המשפט הצבאי שמר על מטבח קפה נפרד ו qahwahchī-bāshī (מאסטר הקפה) לאליטה השלטת. קפה היה גם המשקה המועדף על חלק רחב של האוכלוסייה, החל ממשוררים וחוקרים בעלי נטייה אינטלקטואלית וכלה במבקרים המחפשים כיבוד, למרחצאות ציבוריים ולמטיילים מותשים.

קפה היה דבר יופי של הצרכנים האלה. כוס הקפה הושוותה לעתים קרובות לצבעוני, המחזיק את ליבו הנלהב של מאהב. משקה הקפה בצבע שחור הושווה לעיניים שופעות קוהל מהפנטות. גוון תכשיט מופלא של טווס וגווני הערב המשתנים גם הם מיוחסים למשקה [וולטר האקלה, 2014]. תיאור זה נושא מתאם ישיר לשיטת הכנת הקפה האופנתית שבה טחינת קפה מבושלת במים לא מסוננת משם אלא מותר להתיישב בתחתית הכוס, וכתוצאה מכך נוצר סרט שמן ססגוני על גבי הכוס. בנוסף לפולי הקפה היבשים, הקלויים והטוחנים, מתכונים קראו באופן שונה להשתמש בעלים ובגרגרי היער הבשרניים של שיח הקפה, שנטועים ונרקחו במים חמים. מסות רפואיות מספקות מתכונים להכנת קפה ג'ינג'ר טעים, קפה קינמון וקפה הל. למעדן שהיה קפה, נוספו גם מי ורדים וסוכריות ממתקים. במגהי דלהי מהמאה ה -18, ערבי קי סראי, פונדק המנוהל על ידי סוחרים ערבים, היה מפורסם בהכנת קפה דביק ומתוק.

שער משוחזר של ערבי קי סראי, דלהי, הודו. (צילום המחבר)

עם זאת, נדרש משא ומתן כלשהו לקפה כדי ליצור לעצמו מרחב באימפריות הללו. אנשי הדת האורתודוקסים מהמאה ה -16, שנזהרו מהתכונות הפוטנציאליות הנרקוטיות והמשכרות של הסחורה, השוותו קפה לחשיש (קנאביס) ואלכוהול. בתגובה הדגישו תומכי הקפה, לרבות רופאים, משפטנים בעלי ליברליות, וחברים אחרים בחוגים המשפטיים כי בניגוד ליין, הקפה אינו מוזכר ואינו אסור על ידי הקוראן. הם גם טענו את ההבדל בהשפעות הפיזיולוגיות של קפה בקידום ערות בניגוד לנמנום הנגרם על ידי סמים ואלכוהול. הרציונל הזה הדהד בחלקים רחבים יותר של האימפריה. למשל, במהלך פסטיבל ברית המילה הקיסרית העות'מאנית שנערך בשנת 1582, אגדת מוכרי הקפה אוצרה הופעה עבור הקיסר, הסולטן מוראד השלישי, והציגה את הקפה כברכה לקהילת החוקרים. הסולטן, מרוצה מהופעתם, הבטיח הפוגה מההתקפה המוסרית על הקפה.

תהלוכה של מוכרי קפה עם דגם של עגלת קפה במהלך פסטיבל ברית המילה הקיסרית, שם משפחה- i Hümayun, 1582, איסטנבול, מוזיאון ארמון טופקאפי.

למרות שהקפה עצמו היה מאומץ, המוסד החברתי הנלווה של בית הקפה הטריד את השלטונות. בתי הקפה יצרו תרבות ייחודית של שיח אינטלקטואלי וחילופי כשכבות שונות באוכלוסייה - אמנים, בעלי מלאכה, משוררים, פרפורמרים, סוחרים ובירוקרטים שבודדו בעבר על ידי דפוסי מגורים - התערבבו ונהנו משיחות, משחקי לוח, מוזיקה, סיפורים ודקלומי שירה. במרחבים החברתיים החדשים הללו. הציור העות'מאני הבא מהמאה ה -17 מקיף את חיי החברה המשגשגים של חנויות הקפה הללו.

בית הקפה העות'מאני, 1620, איסטנבול, ספריית צ'סטר ביטי. שימו לב לאנשי העילית היושבים מתחת לרציף מוסתר כששרשרת הקפה מימינם.


דגם ארמון טופקאפי - היסטוריה

כאשר הסולטאן מהמט הכובש לקח את איסטנבול בשנת 1453, הוא הורה לראשונה על בניית ארמון חדש לבירה העות'מאנית החדשה הזו, באתר במחוז בייאזיט בו ניצבת היום אוניברסיטת איסטנבול. אך עד מהרה, הוא שינה את דעתו ובנו מספר בניינים על היבשה מדרום -מזרח. זה היה אמור להפוך לארמון שלימים נקרא טופקאפי.

מלבד מרווחים קצרים, ארמון טופקאפי היה ביתם של כל הסולטנים העות'מאנים עד שלטונו של עבדולמסיד הראשון (1839-1860), תקופה של כמעט ארבע מאות שנים. לאורך השנים מתחם הארמון עבר אבולוציה מתמדת. חלק מהבניינים נעלמו, נהרסו באש, רעידות אדמה או נהרסו כדי לפנות מקום למבנים חדשים. The palace was therefore not a single massive building in the western tradition, constructed at one go, but an organic structure which was never static, and reflected the styles and tastes of many periods in many independent units with individual functions.

The last new building to be added to Topkapi was commissioned by Sultan Abdulmecid who abandoned Topkapi for a new palace on the Bosphorus. Neglected thereafter, Topkapi Palace fell into disrepair. After the establishment of the Republic in 1923 it was extensively renovated and transformed into a museum, and ever since has been one of Istanbul's most popular sights. Since Topkapi is so large, only some sections are open to the public.

Before entering the outer portal of the palace, let us pause to look at the fountain of Sultan Ahmet III just outside. This lovely baroque building dates from the 18 th century and is the most striking example of such "meydan" fountains. On each of the four sides of the fountains is a tap, and at each of the four corners a "sebil" for the distribution of drinking water to passersby. The road leading off to the right here takes you to Ishak Pasa Mosqe which has lost much of its character in repairs carried out over the years.

This portal flanked by towers known as the Bab-i H mayun was built in the time of the conqueror. As at the Orta Kapi or Central Gate, the severed heads of traitors were occasionally displayed here. The portal was guarded by a special regiment of guards. Around the first courtyard within this gate were numerous service buildings, including a hospital, bakery, mint, armoury and accommodation for palace servants. This courtyard was open to the public.

To the right as you enter the portal are the remains of the Byzantine Samson Hospital, which was razed during the Nika Rebellion. This hospital was famous in its day, providing treatment for rich and poor alike.

Next to these is Haghia Eirene, one of the oldest churches in Constantinople and the church of the patriarchate prior to Haghia Sophia. It was enlarged in the early 4 th century, and at that period played a major -and sometimes bloody- role in the controversies between Arian and Orthodox Christians. The church, too, was burned down in the Nika Rebellion and rebuilt by Justinian.

Haghia Eirene is the only Byzantine church in Istanbul with its atrium intact. The plan is a good example of the transition from a basilica to a Greek cross. Thick walls support the main dome and the small dome to the east, while columns divide the nave from the aisles. The plain cross in the apse must date from the iconoclastic period and the remains of the mosaics in the narthex probably date from the time of Justinian.

Since Haghia Eirene was enclosed by the palace walls soon after the conquest, it was never used as a mosque. Instead the janissaries of the palace used it as an armoury. The accumulation of antique weapons which resulted led to the building being used as the first Turkish military museum in the 19 th century. When the military museum moved to new premises in Harbiye, Haghia Eirene was restored and for some years now has been used as a concert hall, a function for which its excellent acoustics and evocative atmosphere are ideally suited.

A narrow lane leading down the hill from the church takes you to G lhane Park which was once part of the palace gardens. Halfway down the hills is the Tiled Pavilion and the Archaeological Museum, possessing one of the most outstanding collections in the world. Next door is the Museum of Near Eastern History where fascinating pre-Islamic Arab works and finds from Assyria, Babylon and Egypt are exhibited.

The Tiled Pavilion is the earliest building of Topkapi Palace, built by Mehmet II (the Conqueror). The striking tiles which adorn the entire building still display strong traces of Seljuk Turkish art in both the designs and the predominance of blue and turquoise. It is for this reason that the building has been transformed into a ceramics museum, where the finest examples of Turkish ceramics from the 12 th century to the present day are on display. At the entrance to G lhane Park is the Alay K sk (meaning Ceremonial Pavilion) dating from the reign of Mahmud II (1808-1839) who watched various parades and processions from this vantage point.

If we enter G lhane Park and walk straight ahead, we came to the Gothic Column, which was one of the principal Byzantine monuments, and thought to have been erected in commemoration of a victory against the Goths at the end of the third century. Nearby are the ruins of an unidentified Byzantine building.

There are known to be several Byzantine cisterns in the palace courtyards and next to the Archaeological Museum, and excavations here might also reveal the remains of the old acropolis. Before entering Topkapi Palace proper, there is one more building of note. This is Sepetciler K sk (meaning pavilion of the Basket Weavers) (who wove baskets for produce from the imperial gardens) which is the last survivor of a number of palace pavilions in this area. This building at the water's edge now houses the International Press Centre.

An extra charge is made for visiting the Harem at Topkapi Palace, and groups of limited numbers are only allowed in at specific intervals, so it is best to get your ticket for the Harem as soon as you arrive. These restrictions are necessary to prevent any damage being done to the contents of this section. The Harem is a vast labyrinth of rooms and corridors, and only part is open to the public. The visitor's entrance is via the Divan Odasi in the second courtyard. The Divan Odasi or Chamber of State, served as a transition between the Harem and the public apartments of the palace. The Council of State convened four days a week under the Grand Vizier, over whose seat was a window with an iron grill. Whenever he wished the sultan could observe the meetings without being seen. The Inner Treasury Chamber adjoining the Divan houses a collection of weapons.

Now we enter the Harem itself, where we can see rooms occupied by the black eunuchs, concubines, the sultan's mother and the sultan himself. The most fascinating aspect of the Harem was the cloak of secrecy over life here. Virtually none of its inhabitants had the freedom to go out at will, and equally almost no one from the outside world was ever admitted. Sexuality is the principal theme on which the architecture is based, the sultan and his concubines and consort. Between these two poles of a single man and many women, were the sexless eunuchs who were guardians of the concubines, but themselves virtual prisoners. Of course the young princes lived in part of the Harem, and after puberty they too were provided with concubines. But their public existence was confined to the shadowy one of "potential sultans". Despite the change in the laws of succession introduced by Ahmed I, according to which the eldest member of the dynasty rather than the eldest son of the reigning sultan succeeded to the throne, the princes lived in constant fear of assassination.

Harem, Imperial Sofa, 18. Century

The central gate known as Orta Kapi or Babusselam is the main entrance to the museum. Executions used to be carried out on the inner side of this gate and the heads exhibited on blocks of stones to the right of the door.

Along the opposite side of this courtyard are the kitchen buildings, which provided food for literally thousands of people every day. The lines of small domes and chimneys surmounting them make the kitchens a familiar part of the palace's silhouette. The central gate known as Orta Kapi or Babusselam is the main entrance to the museum. Executions used to be carried out on the inner side of this gate and the heads exhibited on blocks of stones to the right of the door.

Today as well as some of the original kitchen equipment, the palace's enormous collection of porcelain and glass is housed here. The Chinese porcelains are what is said to be the largest collection in the world. Following the courtyard wall to the left brings you to the stables which housed only the sultan's own horses. Various exhibitions are held here.

The gate into the third courtyard known as Babussade or Gate of Felicity brings us into the private inner areas of the palace. Only the sultan was permitted to pass through the gate on horseback, and even on foot only a favoured handful of statesmen and trusted intimates could enter here. Only once in Ottoman history, during the rebellion which dethroned Osman II, did rebels dare to enter this gate. And on one occasion Alemdar Mustafa Pasa broke this door down in order to save the life of Mahmut II.

Ceremonies such as those held on a new sultan's accession were held in front of this gate, and it was here when the janissaries were simmering into rebellion that councils were held to discuss their demands. It was also in front of this gate that the sultan presented the army commander with the holy standard when he set out on campain.

Within the gates is the Audience Chamber, where the Grand Vezier and members of the Divan came to present their resolutions to the sultan for ratification. It was also here that foreign ambassadors were received. Right behind the Audience Chamber is the elegant library built by Ahmed III in the early 18 th century.

The buildings in the southeast corner of this courtyard housed the Imperial Enderun, an institution where young boys taken as tribute from Christian families in the empire were trained for administrative posts in various state departments. Some of these rooms now house offices and others the costumes section. Beyond these is the famed Treasury where jewelled thrones, baskets of emeralds, inlaid daggers and other valuable objects are exhibited.

One of the buildings opposite the third gate houses an exhibition of the finest miniatures in the museum's collection of over ten thousand. The Has Oda, where the most able of the young Enderun novices were educated, now contains a superb collection of calligraphy.

Passing through to the fourth courtyard beside the wing containing the miniatures brings us to a series of exquisite pavilions built by various sultans. The Bagdat and Revan Pavilions built for Murat IV are outstanding both in terms of their architecture and interior decoration. The Sofa Pavilion in the center was built in the tulip gardens laid out during the reign of Ahmet III. The pavilion of Sultan Abdulmecit on the right is now used as a restaurant.

Between the Bagdat and Revan pavilions is a marble terrace with a pool in the centre and an arbour with a gilded baldachin roof commanding a view over the Golden Horn and the Bosphorus. The Apartment of the Holy Mantle opposite is the section where the holy relics brought back from Mecca by Selim I on his return from the Egyptian campaign are kept. Beside the western terrace is the Circumsision Chamber built by Sultan Ibrahim.

Topkapi Palace nowhere aspires to imposing height. Everywhere the axes are horizontal, and the style consciously humble, avoiding ostentatious monumental facades. While mosques, as the house of God, were deliberately built on a large scale wherever possible, the sultans did not seek similar grandeur for their own homes. That is why, if it were not for the intricate decoration of surfaces and monumental gates, Topkapi Palace could disappoint the visitor in search of the same definition of splendour as exhibited by European palaces.


History of Topkapi Palace

Topkapi Palace was built by Sultan Mehmed II after he conquered Constantinople in 1453. The first palace constructed by him at the site of the Istanbul University, soon proved inadequate to meet the demands of Sultan's administration. Thus, he ordered another palace to be constructed at the site of the Byzantine acropolis, with the Golden Horn, the Seraglio and the Sea of Marmara encircling it.

The palace was walled off from the city to provide the necessary security and privacy. The Topkapi Palace was not only the residence of the Sultans, it was also the administrative center from where all the judicial and executive functions were carried out. Later it also became a seat of art and culture.

Over the centuries, the palace underwent many changes with additions being made to the original structure. Parts of the palace building were often destroyed due to fire or earthquakes and constant restoration work took place. Each Sultan that repaired a portion of the Topkapi Palace did it according to his own style or the architectural style prevalent at the time. It has thus evolved to its present form over the centuries and some of the older construction can only be seen in the earlier paintings or miniatures. The last building was added by Sultan Abdulmecid who later abandoned it to live in the newly constructed palace on the Bosphorus.

Today the Topkapi Palace is still a remarkable sight with its minarets, turrets and domes. It covers an enormous area of 173 acres which houses garden courtyards, kitchens, armory, workshops, baths, offices, halls and residential areas. Once it was a small city where thousands of people lived. In 1923, it was renovated once again to convert it to a museum that has today become one of Istanbul's most popular sights.


Fourth courtyard

The third courtyard extends to the fourth courtyard, which consists primarily of terraced gardens and pavilions. It is home to the lushly decorated Circumcision Chamber, the Baghdad Pavilion, and the Yerevan Pavilion. One of the most distinct structures of the fourth courtyard is the quaint gilt-bronze Iftar Pergola, where sultans would break their fast if Ramadan fell in the summer. Many of the Ottoman sultans had an interest in flowers and gardening, and the fourth courtyard gardens are filled with tulips, just as they would have been during the Ottoman’s reign.


Topkapi Palace Model - History

Ottoman history from 1566 -1792 has been described as ”The Decline of Faith and State.” To Ottomans, " decline ” meant dislocation of the traditional order hence, ” reforms " to check or reverse " decline " meant restoring the old order which had produced the Golden Age of Suleyman the Magnificent.” At times decline was checked but only temporarily. Decline was not only slow, gradual, interrupted, lasting rnore than three centuries, but also it was relative only to its own Golden Age and to the remarkable progress of its Christian European neighbors.

It is easier to describe decline than to explain it. Some developments which the Ottoman Empire did not take part in gave Europe its relative superiority.

[ 1 ] Its 16th-10th c. commercial expansion overseas enriched Western Europe to the detriment of the Ottomans.

[ 2 ] The West improved agricultural methods while technology and industry advanced rapidly, all tied to the new scientific experimentation and rationalist attitudes stemming from the Renaissance and Reformation and culminating in the Enlightenment only weak echoes of these events reached the East before 1800.

[ 3 ] Strong, centralized, national monarchies or bureaucratic empires appeared not only in Western Europe but also along the Ottoman frontiers in Central and Eastern Europe just when centrifugal forces were weakening the previously centralized Ottoman bureaucratic empire.

[ 4 ] A prosperous,enterprising bourgeoisie on the Western model failed to appear in the Ottoman Empire to back up the ruler the wealthy bourgeoisie which did exist was small and composed largely of either non-Muslim merchants and bankers, who were not acceptable as the sultan’s allies, or bureaucrats, who were a part of the "establishment ” anxious to protect their own interests and often resisting change.

The Ottomans were more conscious of the dislocations in their own traditional system :

[ 1 ] Leadership : 17 sultans after Suleyman ( from1566 to 1789) were, with few exceptions, men of little ability, training, or experience, and some were incompetent, even mentally defective their average rule of 13 years was less than half that of the first 10 sultans. This was no accident! Mehmed III died in 1605 leaving two minor sons as the only direct male survivors. The elder, Ahmet I, spared the life of his brother, Mustafa, but kept him secluded in a special apartment in the harem of Topkapi Palace. The Sitva Torok treaty with Austria (1606) should have been a wake-up call for the Ottomans. It was a negotiated compromise rather than a grant of peace dictated by the sultan in it, the Hapsburg monarch finally was recognized as the sultan’s peer, as " Emperor” (Padishah rather than simply King of Vienna.” Mustafa I’s accession in 1617 marked the end of ”succession by military contest and the practice of royal ” fratricide,” replaced by confinement of princes in the palace and succession by the eldest male of the imperial family. Not only were most inexperienced and incompetent, many were minors under the influence of the Queen Mother (Valide Sultan) and harem favorites, giving rise to palace cliques and intrigue. For several decades in the first half of the17.th century, women of the palace exercised such influence that the period is called " The Sultanate of the Women "

[ 2 ] Bribery, purchase of office, favoritism, nepotism : Promotion by merit, long the hallmark of Ottoman administration, became less common. Corruption spread to the provinces where an official would buy his office, then squeeze more taxes from the populace to reimburse himself. There were frequent shifts in judicial as well as civil officials, with justice also sometimes for sale. In the mid-to-late 17th c., the great Koprulu family of viziers attempted to root out corruption and improve administrative and military efficiency. They were temporarily successful in arresting " decline " through traditional reforms, and in 1663 Ottoman forces besieged Vienna for the second time. But in the 17th c., the Ottomans were confronted by an extended arc of opponents, Venice, Austria, Poland, Russia, and Iran, often obliged to confront several at once. In 1699, after defeat by a coalition of all Central and East European powers, the Ottomans accepted mediation, negotiated peace, and, by the Treaty of Karlowitz, for the first time gave up territories in the Balkans. The shrinking of Ottoman frontiers had begun.

[ 3 ] Military : The devshirme was abandoned ( just when is uncertain ) sons of janissaries were admitted to the corps, then other Muslims and imperial slavery became a legal fiction.” Provincial janissaries sometimes acted as semi-autonomous local rulers, while in Istanbul they become a disruptive force, often in collaboration with artisans / craftsmen and students. The provincial cavalry army was made obsolete by musket-armed European troops, requiring the Ottomans to increase their standing infantry and equip them with firearms. This required money. The military fief system was all but abandoned and replaced by tax-farming. The heavy tax burden was responsible in part for revolts in Anatolia, abandonment of farm lands, and depopulation of villages thus the empire experienced a decline in tax revenues despite higher taxes.

[ 4 ] Economics : The Ottoman Empire suffered from severe inflation, as did all of Europe, as New World silver flooded in. This, together with debased coinage, fueled corruption. By the 17th c., Europeans and consolidated their control of new sea trade routes, by-passing the Middle East and diminishing the transit trade through Ottoman lands. Asian spices were shipped directly to Europe, and wars with Iran interrupted the silk trade. European manufactured goods flowed in, undercutting local handicraft products and enriching Levantine merchants. The Ottoman Empire’s unfavorable trade balance resulted in an outflow of gold, while European states demanded more favorable trade treaties ( ”Capitulations" ) and were guilty of blatantly abusing them.

[ 5 ] Intellectual decline--Selim and Suleyman’s 16th c. victory over Safavid Shi’ism so consolidated Sunni orthodoxy that Muslims in the Empire were not forced to engage in intellectually challenging and stimulating conflict as Catholics and Protestants were in Europe. Muslim scholars became intellectually conservative and resistant to new ideas convinced of the superiority of Muslim / Ottoman civilization, they were seemingly oblivious to the advances being made in the infidel West. Meanwhile, the Ottoman religious establishment gradually became infiltrated by the Sufi orders, producing a new sort of symbiosis which gave greater strength to conservative religious” elements.

In the18th c. more wars and losses resulted in another attempt at reforms. The Tulip Period ( 1718-30 ) marks the first conscious borrowing of European culture and art. During the mid-century interlude of peace on the European frontiers, Ottoman political authority was further diffused. Provincial notables and governors barely heeded orders from Istanbul. Levantines and Phanariot Greeks enjoyed enormous prosperity and influence. The Muslim religious elite reached the apex of their power. In the last quarter of the century, Catherine the Great resumed Russian expansion southward her ” Greek Scheme " aimed to put her grandson, Constantine, on the throne of a neo-Byzantine Empire with its capital at Constantinople. Her first war ended in the Treaty of Kuchuk Kaynarca (1774) by which the Ottomans gave up the Crimea, the first time they had lost territory inhabited primarily by Muslims. In 1789, during the second war with Catherine, Selim lll became sultan and initiated a reform program called the New Order, (Nizam-i Cedid) with emphasis on military and fiscal reform. But Selim’s failure to prevent Napoleon’s invasion of the rich Ottoman province of Egypt in 1798 revealed to Europeans as never before that the balance of power had now shifted decidedly in their favor.

The Imperial reforms begun by Selim III were taken up again in the early decades of the 19th.c. by Sultan Mahmud II. They aimed at curbing provincial autonomy and achieving political centralization and modernization through Western-style military, administrative, and fiscal reforms. But European intervention in the Greek struggle for independence signaled the beginning of the modern " Eastern Question ” (Simply put : Who would divide the spoils when the Ottoman Empire collapsed ? ). To counter this, the Tanzimat period (1839-76) saw reforms center around a new concept of justice (adalet): equality before the law for all Ottoman subjects, Muslim and non- Muslim alike. This concept was fundamental to the prevalent ideology of the Tanzimat, Ottomanism ( patriotism but not yet nationalism). In the 1850s-60s, intellectuals known as the New Ottomans” engaged in a liberal critique of Tanzimat policies with emphasis on fatherland (vatan), freedom (hurriget), and constitutionalism. The Tanzimat reforms culminated in the constitution and parliament of 1876, but the 1877-78 war with Russia and the Treaty of Berlin, by which most of the Ottoman lands in Europe were lost and the European powers laid claim to spheres of influence in the Middle East, allowed Sultan Abdulhamid II to bring an end to " liberalism” and proceed with reforms under an autocratic- regime. By the 1880s Germany under Kaiser Wilhelrn had replaced France and Great Britain as friend and military advisor of the Ottoman Empire, and new ideologies were challenging Ottomanism. Abdulhamid embraced Pan-Islamism his opponents, known collectively as Young Turks, were drawn to a secular Ottoman pseudo-nationalism and some to Pan-Turkism.

The Hamidian despotism was ended by the Young Turk Revolution(1908-09) and replaced by constitutional, parliamentary government under the Young Turk Committee of Union and Progress. Their policies reflected a growing sense of Turkish nationalism. But in the five years preceding World War I, two Balkan wars and a war with Italy, which had invaded Libya, brought the military element of the Young Turk movement to the fore and resulted in the domination of the Istanbul political scene by the Young Turk Triumverate ( Enver, Talat, and Jemal Pashas) . Under their leadership, the Ottomans entered World War I on the side of Germany. The victors dictated the peace to end all peace at Paris in 1919. With even the heartlands of the Empire partitioned and Istanbul occupied by the victorious allies, the Turks of Anatolia under the leadership of Mustafa Kemal (Ataturk) rejected the terms of the dictated Treaty of Sevres. Again they took up arms, fought successfully for their independence, and --- bringing to an end the 600 + year-old Ottoman Empire –- negotiated the Treaty of Lausanne in 1923 which granted international recognition to the boundaries of the new Republic of Turkey


צפו בסרטון: Swandor Topkapi Palace Full Hotel Tour


הערות:

 1. Edwaldo

  what results?

 2. Roble

  מחשבה קסומה

 3. Moore

  השאלה מעניינת, אני גם אקח חלק בדיון. יחד אנו יכולים להגיע לתשובה הנכונה. אני בטוח.

 4. Arajar

  בראבו, מילים ... איזה רעיון אחרלרשום הודעה